Historia

Zhvillimi ynë

 • 2016
  2016
  Kompania u krijua, produkti kryesor i paketimit ushtarak rrotullues r & D dhe prodhimit, 2 grupe pajisjesh 2.5 metra, 20 persona.
 • 2017
  2017
  Numri i punonjësve u rrit në 35 duke shtuar një pajisje rrotulluese të kullës 3 metra.
 • 2018
  2018
  Kompania u krijua, produkti kryesor i paketimit ushtarak të rrotullimit dhe prodhimit dhe prodhimit, 2 grupe pajisjesh 2.5 metra, 20 persona
 • 2019
  2019
  Kutia e madhe u zhvillua dhe u vu në punë me sukses dhe kutia e vogël u rrit njëkohësisht, duke shtuar 2 grupe pajisjesh prej 3.2 metrash dhe duke rritur numrin e punonjësve në 75.
 • 2020
  2020
  Kompania u krijua, produkti kryesor i paketimit ushtarak rrotullues r & D dhe prodhimit, 2 grupe pajisjesh 2.5 metra, 20 persona.
 • 2021
  2021
  Deklaratë standarde ushtarake, duke u fokusuar në zhvillimin e kutisë ushtarake hermetike.
 • Deri tani……
  Deri tani……